promootormutatsioonid (ingl. Promoter mutations)

Mutatsioonid, mis ei mõjuta geeni indutseeritavust, küll aga geeniekspressiooni taset, sest vastavad mutatsioonid muudavad RNA polümeraasi seondumise efektiivsust ja sellega ka geeni transkriptsiooni taset.

Sarnased vasted