promootorilt edasiliikumise takistamine (ingl. Promoter clearance)

Pärast esimese sideme moodustamist peab RNA polümeraas puhastama promootori (sigmafaktori eemaldamine). Selles etapis on nii pro- kui ka eukarüootidel transkriptsiooni enneaegse lõpetamise tendents. Vt. abortiivne transkriptsioon.

Sarnased vasted