A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

plastiid (ingl. Plastid)

Taimedes ja mõnedes algloomades (protistides) leiduv tsütoplasmaatiline struktuur (organell). Näiteks kloroplastid sisaldavad klorofülli, mis osaleb fotosünteesil. Nad on ümbritsetud kaksikmembraaniga nagu mitokondridki ja sisaldavad individuaalset DNA-d. Nad on kuni 2 μm pikkused ning paiknevad taimedes ja vetikates ka kromo- ja leukoplastidena. Viimased jaotuvad veel amülo-, elaio- ja proteinoplastideks.

Sarnased vasted