A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

pidev muutlikkus (ingl. Continuous variation)

Muutlikkus, mis ei eristu kindlatesse klassidesse. Isendid erinevad tunnuste kvantiteedi poolest ning nende analüüsiks on vajalikud mõõtmised. Tavaliselt määravad selliseid tunnuseid mitu geeni ja neid mõjutavad keskkonnategurid. Vt. katkeline muutlikkus.

Sarnased vasted