penitsilliinirikastusmeetod (ingl. Penicilline enrichment method)

Penitsilliin (või ampitsilliin) mõjub vaid kasvavatele rakkudele ega toimi mittekasvavatele rakkudele. Penitsilliinisöötmes hakkavad mittemutantsed rakud jagunema ja hukkuvad, mutantide osa aga kasvab.

Sarnased vasted