päritavus laias tähenduses e. laiatähenduslik päritavus (ingl. Broad-sense heritability)

Kvantitatiivses geneetikas fenotüübi koguhajuvuse osa, mis on põhjustatud isendite geneetilistest erinevustest .

Sarnased vasted