pärilik mittepolüüpne käärsoole-pärasoolevähk (ingl. Hereditary nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC)

HNPCC e. Lynchi sündroomi korral on mutatsiooni tagajärjel inaktiveerunud geen hMSH2. Valk hMSH2 osaleb DNA valepaardumisega reparatsioonil. Pärandub populatsioonis autosoomdominantselt ülikõrge sagedusega, 1 juht 500 inimese kohta.

Sarnased vasted