A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amesi test (ingl. Ames test)

Salmonella typhimurium’i auksotroofsetel eritüübiliste mutatsioonidega (transitsioonid, transversioonid, raaminihkemutatsioonid) tüvedel vaadeldakse pöördmutatsioonide tekkesagedust keemiliste ühendite toimel.

amino-iminovormid (ingl. Amino-imino forms)

Stabiilsed A- ja C-aminovormid annavad tautomeersetel üleminekutel ebastabiilseid iminovorme, mis tekitavad DNA replikatsioonil ebaharilikud N-aluste paarid (A paardub C- ja G T-ga). Mutatsioon kinnistub järgneval DNA replikatsioonil (A:T-paar asendub G:C- ja G:C-paar A:T-paariga).

aminohape (ingl. Amino acid)

Orgaaniline ühend, mis sisaldab amino- (NH2-) ja karboksüül-(COOH-) rühma. Valgud koosnevad 20 standardsest aminohappest, millest tavalisemad on alaniin, arginiin, fenüülalaniin, glutamiin, histidiin, leutsiin, lüsiin, proliin, treoniin, trüptofaan, türosiin ja valiin.

amnion (ingl. Amnion)

Loote vesikest, amnionivedelikuga täidetud kotjas moodustis, mis ümbritseb roomajate, lindude ja imetajate loodet.

amnionivedelik (ingl. Amniotic fluid)

Kõrgemate selgroogsete lootekoti vedelik, mis sisaldab ka looterakke (embrüorakud). Nii vedelikku kui ka looterakke kasutatakse embrüo või loote geneetiliste puuete diagnoosimiseks.

amniotsentees (ingl. Amniocentesis)

Protseduur amnionivedeliku saamiseks rasedalt naiselt. Võimalike haiguste diagnoosimiseks määratakse vedeliku keemiline koostis ja seal olevate rakkude kultiveerimisel karüotüübi anomaaliad (nt. trisoomiad).

anafaas (ingl. Anaphase)

Mitoosi- või meioosifaas, kus tütarkromosoomid liiguvad kääviniitide abil ekvatoriaalplaadilt raku poolustele. Anafaas järgneb metafaasile ja eelneb telofaasile.

analüüsiv ristamine (ingl. Testcross)

Analüüsitava dominants(et)e tunnus(t)ega isendi tagasiristamine retsessiivse vanemaga. Kui analüüsitav organism on homosügootne, siis lahknemist ei toimu, kui heterosügootne, siis saame ühesugused geno- kui ka fenotüübiilised lahknemissuhted: (1 : 1)n.