A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

alleelne välistamine (ingl. Allelic exclusion)

Igas B-lümfotsüüdis toimub vaid üks produktiivne genoomne ümberkorraldus, teine alleel ei avaldu. Alleelide välistamine toimub immuunglobuliinide raskete ja kergete ahelate geenisegmentide puhul üksteisest sõltumatult.

aluspaarid, bp (ingl. Base pairs, bp)

DNA nukleotiidipaarid, kus N-alused on H-sidemetega paardunud. A:T-paaris on kaks ja G:C-paaris kolm H-sidet. Tuhat bp = 1 kb e. kbp (ingl. Kilobase, kb) ; miljon bp = 1 Mb (ingl. Megabase, Mb).