A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

alamliik (ingl. Subspecies)

Üks kahest või enamast sama liigi morfoloogiliselt ja geograafiliselt eristatavast populatsioonist, mille isendid võivad üksteisega ristuda.

algkude (ingl. Meristem)

Diferentseerumata, mitootiliselt aktiivne taimekoe tüüp, millest moodustuvad kõik muud koed (võrreldav loomade tüvirakkudega).

alkaptonuuria (ingl. Alkaptonuria)

Pärilik, retsessiivne metaboolne defekt, mille puhul alkaptonuuriahaiged väljastavad organismist koos uriiniga suuremates kogustes homogentisiinhapet (alkaptooni).

allavoolujärjestus (ingl. Downstream sequence)

Transkriptsiooniühiku järjestus, mis järgneb transkriptsiooni 3´-algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab RNA-transkripti 5´-otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on +2. Kõik järgnevad (+) nukleotiidid on parempoolsed e. allavoolujärjestused. Vt. ülesvoolujärjestus.