A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Okazaki fragment (ingl. Okazaki fgragment)

DNA-sünteesil DNA-viivisahelal sünteesitud fragment (prokarüootidel 1000–2000 ja eukarüootidel 100–200 bp), mis koosneb lühikesest RNA praimerist ja järgnevast DNA-polünukleotiidist.

Sarnased vasted