mutaatortüved (ingl. Mutator strains)

Erakordselt kõrge mutatsioonisagedusega mikroobitüved. Tavaliselt defektsed DNA reparatsiooni või DNA polümeraasi korrigeeriva aktiivsuse osas.

Sarnased vasted