multiregionaalne hüpotees (ingl. Multiregonial hypothesis)

Inimene võib olla evolutsioneerunud oma arhailistest esivanematest paralleelselt nii Euroopas, Aasias, Ameerikas kui ka Aafrikas.

Sarnased vasted