molekulaarse evolutsiooni neutraalsusteooria (ingl. Neutral theory of molecular evolution)

Neutraalsete mutatsioonide fikseerumistase populatsioonis on proportsionaalne neutraalsete alleelide muteerumise sagedusega; protsess ei sõltu looduslikust valikust.

Sarnased vasted