molekulaarne rakendusgeneetika (ingl. Molecular applied genetics)

Organismi pärilike tunnuste muutmine molekulaarsete meetodite abil, eesmärgiks saada uute omadustega järglasi.