molekulaarne automontaaž (ingl. Molecular self-assambly)

Iseagregeerumine; korrastamata süsteemi komponentidest moodustub spontaanselt organiseeritud struktuur (nt. viirused, ribosoomid jm.).