A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

minisatelliidid (ingl. Minisatellites)

DNA-järjestused, mis sisaldavad polümorfseid 20–70 nukleotiidi pikkusi kordusjärjestusi. Nende polümorfismil põhineb geneetiline sõrmejäljeuuring.

Sarnased vasted