A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mikrotuubulid (ingl. Microtubules)

Seest õõnsad kõige suuremad tsütoskeleti elemendid raku tsütoplasmas (23 μm), millel on suur tähtsus rakuorganellide liikumises – näiteks mitoosikäävis.