A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mikroinsertsioonid (ingl. Microinsertions)

Uue nukleotiidipaari lülitumine DNA-ahelasse, mistõttu muutub lugemisraam. Alates mutatsiooni kohast loetakse koodoneid ühe nukleotiidi võrra nihkes, millega muutuvad polüpeptiidahela struktuur ja funktsioon.

Sarnased vasted