metülatsioonisõltuv valepaardumisreparatsioon (ingl. Methylation-dependent mismatch repair)

Hüpermutatsioonide tekkemehhanism.