metatsentriline kromosoom (ingl. Metacentric chromosome)

Kromosoom, milles tsentromeer on umbes kromosoomi keskel ning kus kaks kromosoomi õlga on pea ühepikkused. Inimesel on nendeks 1., 3., 16., 19. ja 20. kromosoom.

Sarnased vasted