metaboolne rakk (ingl. Metabolic cell)

Mittejagunev rakk, kus toimub ainevahetus ja muu elutegevus.