metaansulfonaadid (ingl. Methansulfonates)

Supermutageenid, näiteks metüül- (MMS) ja etüül-metaansulfonaadid (EMS). EMS etüleerib N-aluseid 7-N ja 6-O positsioonides.