lõpp-produktne inhibeerimine (ingl. End product inhibition)

Negatiivne tagasiside, millega reguleeritakse lõpp-produkti teket. Vt. negatiivne autonoomne regulatsioon.