lõika-ja-kleebi-transposoon (ingl. Cut-and-paste transposon)

Transposoonne element, mis eraldub genoomi kindlast kohast ja inserteerub genoomi teise kohta transposooni enda poolt kodeeritud ensüümi transposaasi vahendusel.

Sarnased vasted