Liikide tekkimine – autor Ch. Darwin (ingl. „The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”. Charles Darwin, 1809–1882)

Inglise loodusteadlane, loodusliku valiku ja liigitekke ning bioloogilise evolutsiooniteooria rajaja. Raamatu esmatrükk ilmus 24. novembril 1859, eestikeelne esmatrükk 20. septembril 2012.

Sarnased vasted