lamarkism (ingl. Lamarkism)

Lamarcki evolutsiooniteooria, mis peab esmatähtsaks eluajal omandatud tunnuste pärandumist.