laionisatsioon (ingl. Lionization)

Nimetus tuleneb Mary Lyoni nimest, kes kirjeldas esimesena, et emasimetajate rakkudes toimub ühe X-kromosoomi juhuslik inaktivatsioon.