kvantitatiivsed tunnused (ingl. Quantitative traits)

Vt. kvantitatiivne pärilikkus.