kvantitatiivne pärilikkus (ingl. Quantitative inheritance)

Mõõdetavate tunnuste (pikkus, kaal, värvusintensiivsus jms.) pärandumine, mis sõltuvad paljude geenide kumulatiivsest (summeeruvast) toimest ja keskkonnatingimuste mõjust.

Sarnased vasted