küünte-kederluu sündroom (ingl. Nail-patella syndrome)

Autosoomdominantsest mutatsioonist põhjustatud ebanormaalsete küünte ja põlveketrade areng inimesel (nimetatud sündroom on aheldunud AB0-veregruppe määrava geeniga 9. kromosoomis).

Sarnased vasted