kustutav fluorofoor (ingl. Quencher fluorofore)

Fluorofoor, mis surub koostoimes (nt. hübriidunud proovis) maha reporterfluorofoori avaldumise.