kromoneem (ingl. Chromonema, pl. Chromonemata)

Kromatiidniidi (30 nm) kokkuvoltimisel (kokkupakkimisel) tekkiv kõrgemat järku struktuur, mille läbimõõt on 100–130 nm.