kromatiini transkriptsiooni soodustav kompleks, FACT (ingl. Faciliates chromatin transcription)

Eukarüootne RNA polümeraas II on võimeline valgulise FACT-kompleksi esinemisel mööduma nukleosoomidest. FACT-kompleks kõrvaldab nukleosoomist H2A/H2B dimeerid (nukleosoomid jäävad heksameerseteks). Pärast polümeraas II möödumist kompleksist restaureeritakse algsed nukleosoomid FACT-kompleksi ja kompleksiga ühinenud muude valkude toimel.

Sarnased vasted