kriitiline väärtus (ingl. Critical value)

Statistiline läviväärtus määrab, kas püstitatud hüpotees on tõene või mitte. Kui katses saadakse kõrgem statistiline väärtus kui kriitiline läviväärtus, siis ei ole püstitatud hüpotees tõepärane. Bioloogilistes süsteemides on tavaliselt kasutusel 5%-lise usaldustasemega läviväärtus, s.t. et 95% tõenäosusega vastab uuritud valim püstitatud hüpoteesile.