korrapära (geneetilisel koodil) (ingl. Order in the genetic code)

Geneetilisel koodil on kahte tüüpi korrapära: 1) mitmesed koodonid, mis määravad üht ja sama aminohapet (tavaliselt erinevused vaid koodoni kolmandas positsioonis), ja 2) sarnaste keemiliste omadustega (hüdrofiilsed, hüdrofoobsed, aluselised või happelised) aminohapete koodonid on üksteisega sarnased.

Sarnased vasted