kokkulangevuskoefitsient, c (ingl. Coefficient of coincidence, c)

Katseliselt saadud kahekordse krossingoveri (ristsiirde) sageduse suhe teoreetiliselt oodatavasse (kus eeldatakse, et kaks ristsiiret toimuvad teineteisest sõltumatult).

Sarnased vasted