kokkulangevus (ingl. Coincidence)

Eksperimentaalsete ja teoreetiliselt oodatavate tulemuste ühtivus.