kohtumeditsiinilised DNA-testid (ingl. Forensic application)

Kohtumeditsiiniline rakendus. Isiku tuvastamine või tema geneetiliste andmete võrdlemine, kasutades DNA-testide abi.