kogu genoomi pimejärjestamine (ingl. Whole-genome shotgun sequencing)

Kogu genoomne nukleiinhape lõigatakse suureks hulgaks juhuslikeks fragmentideks, millel määratakse otste nukleotiidjärjestused. Kogujärjestus assambleeritakse fragmentide osaliselt kattuvate järjestuspiirkondade järjestamisega.