klass II aktivaatorid (ingl. Class II activators)

Regulaatorvalgud, mis seonduvad promootori -35 heksameerse järjestusega. Sama aktivaator võib sõltuvalt oma seostumiskohast olla kas klass I või klass II aktivaator.

Sarnased vasted