A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kimäärne selekteeritav markergeen (ingl. Chimeric selectable marker gene)

Erineva päritoluga DNA-järjestustest konstrueeritud geen, mis võimaldab rakul või organismil ellu jääda tingimustes, kus ta tavaolukorras hukkuks. Ka prokarüootse kodeeriva järjestuse flankeerumine eukarüootsete regulatoorsete järjestustega.

Sarnased vasted