A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

keto-enoolvormid (ingl. Keto-enol forms)

Stabiilsed T- ja G-ketovormid annavad tautomeersetel üleminekutel ebastabiilseid enoolvorme, mis tekitavad DNA replikatsioonil ebaharilikud N-aluste paardumise paarid (A ja C ning G ja T). Mutatsioon kinnistub järgneval DNA replikatsioonil (A:T-paar asendub G:C- ja G:C-paar A:T-paariga).

Sarnased vasted