A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

keskmine (ingl. Mean)

Aritmeetiline keskmine. Kõikide mõõtmiste või väärtuste summa uuritavas valimis, jagatud valimi indiviidide arvuga.