kataboliitne aktivaatorvalk (CAP või CRP) (ingl. Catabolite activator protein or CAP; cAMP receptor protein or CRP)

Positiivne regulaatorvalk, mis tsüklilise AMP (cAMP) juuresolekul moodustab CAP/cAMP-kompleksi, mis seondub operoni promootori piirkonda ning stimuleerib operoni transkriptsiooni.

Sarnased vasted