kaskaadaktivatsioon e. programmeeritud ringe (ingl. Programmed circuits)

Geneetiliselt eelprogrammeeritult lülitavad ühe geenikomplekti produktid sisse teise geenigrupi, nende produktid kolmanda geenigrupi jne.

Sarnased vasted