kärbitud transposaas (ingl. Truncated transposase)

Osalise pikkusega transposaas transleeritakse transposaasigeeni sees paiknevalt strardikoodonilt. Ta dimeriseerub normaalse transposaasiga ja muudab selle katalüütiliselt inaktiivseks, võimaldades niiviisi oluliselt pärssida transpositsiooniprotsessi.

Sarnased vasted