A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

järglaste testimine (ingl. Progeny testing)

Indiviidi genotüübi väärtuse kindlakstegemine erinevates teadaoleva genotüübiga isendite selektiivsetes ristamistes saadud järglaste põhjal.

Sarnased vasted