isogeensed tüved (ingl. Isogenic stocks)

Mikroorganismide kloonid, mis on vaadeldavate geenide poolest samased.