isoalleelid (ingl. Isoalleles)

Geeni erivormid, mis moodustavad sama või väga lähedase fenotüübi.